Drobečková navigace

Úvod > O nás > Uskutečněné projekty v naší MŠ

Uskutečněné projekty v naší MŠ

Projekt "Kouzelná dílna".

Od 1. 10. 2009 byla na naší mateřské škole slavnostně otevřena „Kouzelná dílna“. Děti mohou rozvíjet svou zručnost a fantazii při práci s keramickou hlínou, dřevem a dalšími přírodními materiály. Dílna s keramickou pecí vznikla za přispění prostředků z grantu „Fond T- mobile pro zaměstnance“ a za přispění Města Nového Jičína. Dílnu mohou využívat všechny děti z MŠ Sady Nový Jičín - všechna odloučená pracoviště: MŠ Smetanovy sady a MŠ Jiráskova. Práce v dílně je zdrojem radosti z tvoření, hotového výrobku a společně stráveného času s vrstevníky i rodiči.

kouzelná dílna 1.jpg kouzelná dílna 2.jpg

Projekt "Zahrada království - po chodníčcích poznání".

Tento název nese úspěšný projekt Mateřské školy Sady Nový Jičín na revitalizaci zahrady MŠ Marie Montessori. 18. 8. 2010 byl vybrán Výborem Regionální rady k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pod registračním čís. CZ.1.10/ 3.2.00/03.00820. Výše dotace činí 9.241 802,31 Kč. Prvotním cílem projektu, na kterém se podíleli pedagogové, zaměstnanci, děti i rodiče byla myšlenka vytvořit podmínky k prohloubení a pokračování realizování vzdělávacího programu Marie Montessori v přirozených přírodních podmínkách. Krásné okolí MŠ k tomu přímo vybízí. Studii a projekt vypracovala projekční kancelář Architráv s. r. o, na zahradě byly vytvořeny herní prvky, bylo zřízeno miniarboretum, vše tak, aby harmonicky zapadlo a doplnilo přírodní prostředí. Zahrada byla dokončena v srpnu 2012 a mohou ji využívat děti MŠ Sady Nový Jičín a jejich odloučených pracovišť, ZŠ, družiny a v odpoledních hodinách rodiny s dětmi do 10 let. 

Změny na školní zahradě: fotografie původní a zrekonstruované zahrady. 

zahrada 1.jpg zahrada 2[4].jpg zahrada 3.jpg zahrada 4.jpg zahrada 5.jpg zahrada 6.jpg

Fotogalerie: skolkazahrada.rajce.idnes.cz/       

Projekt "Šance pro Vaše dítě"

Číslo projektu CZ.1.10/3.2.00/05.01256. V rámci projektu Šance pro vaše dítě, který je financován z prostředků strukturálních fondů EU ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a z prostředků města Nový Jičín, byla v roce 2014 na MŠ M. Montessori v Novém Jičíně provedena rekonstrukce střechy MŠ a vznikla nová třída pro 15 dětí předškolního věku. Slavnostní otevření nové třídy: 

polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/25591/rozsahla-rekonstrukce-v-ms-montessori-je-hotova

Projekt Šance 1.jpg Projekt Šance 2.jpg 

Projekt Šance 3.jpg Projekt Šance 4.jpg

 

Projekt "Podej mi ruku"

Projekt se uskutečnil v období 1.9.2016 – 31.8.2018. V rámci projektu jsme získali školního asistenta na MŠ Jiráskova a MŠ Smetanovy sady. Jeden pedagogický zaměstnanec získal osvědčení jako asistent primární logopedické prevence ve školství.

 

Projekt "Podej mi ruku II"

Projekt v období 1.9.2018 – 31.8.2020 navázal na projekt Podej mi ruku. V rámci projektu jsme získali školního asistenta na MŠ Jiráskova a MŠ Revoluční.

 

Projekt "Klíčky k poznání"

Projekt v období 1.9.2020 – 31.8.2022 navázal na projekt Podej mi ruku II. V rámci projektu jsme získali školního asistenta na MŠ Revoluční a poskytl nám možnost uskutečnit projektové dny v MŠ Smetanovy sady a MŠ Jiráskova.

 

Projekt Operační program "Jan Amos Komenský - projekt Pomoz mi objevit svět"

Mateřská škola Sady je od 1.9.2022 do 31.8.2024 zapojena do projektu Pomoz mi objevit svět z Operačního programu Jan Amos Komenský. Účelem dotace je Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování mobility znevýhodněných skupin.

Poskytovatel dotace - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Výše dotace: 881 870,- Kč

Využití dotace: personální pomoc - vytvoření pozice školního asistenta s 50% úvazkem na 2 roky

                        Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - od 1.9.2022 do 31.8.2023 - všechny MŠ právního subjektu sady

                        Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ - průběžně


 
 
 
 

 

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52,příspěvková organizace

Pracoviště: Revoluční 961/52, Nový Jičín 741 01

Telefon: +420 556 709 495

E-mail: ms-sady@seznam.cz

Kontakty

Zřizovatel: Město Nový Jičín

IČO: 62330128