Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby v MŠ - školní rok 2023/24

Platby v MŠ ve školním roce 2023/24

1) Školné – 660,- Kč měsíčně se vybírá za probíhající měsíc za děti, které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto školním roce půjde k zápisu do 1. třídy, bez ohledu na to, zda bude či nebude mít odklad školní docházky.

 

2) Stravné – 41,- Kč nebo 43,- Kč (dle věku dítěte) na den (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina).

1. Kategorie: 3 až 6 let: 41,- Kč/den

2. Kategorie: děti narozené od 1. 9, 2016 - 31. 8. 2017 (děti s odročenou školní docházkou): 43,- Kč/den

Vybírá se zpětně za uplynulý měsíc podle skutečného počtu odebraných jídel.

Obojí je možno platit jedním z těchto způsobů:

a) bezhotovostně – založením souhlasu s inkasem ve prospěch účtu MŠ č. 86-6356820277/0100, inkaso bude prováděno k 5.dni v měsíci (stravné) – za minulý měsíc a k 15. dni v měsíci (školné) – za probíhající měsíc.

b) hotově – ve dnech vypsaných vždy na nástěnce v MŠ (u jídelníčku), 15. - 20.den v měsíci.

Hlavní pokladna se nachází na MŠ Jiráskova, vstup do kanceláře je ze školní zahrady.

 

3) Jednorázová záloha na stravné - 900,- Kč – platí pouze rodiče nově přijatých dětí.

Platí se v měsíci září 2023 na pokrytí nákladů na potraviny, než bude vybráno skutečné stravné. Tato záloha zůstává v MŠ po celou dobu docházky dítěte do naší MŠ a bude z ní vyúčtováno stravné za poslední měsíc, případný přeplatek bude vrácen. 

Jednorázovou zálohu lze zaslat během září bezhotovostně na účet MŠ (viz souhlas s inkasem). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte za které zálohu platíte a název MŠ Montessori.

 

4) Jednorázová platba na kulturní akce a akce, pořádané MŠ včetně pohoštění a dárků pro děti – 1 000,-Kč na účet MŠ Sady NJ, č. 86-6356820277/0100, do 30. 9. 2023. Do zprávy pro příjemce uveďte název MŠ, kterou dítě navštěvuje (Montessori), jméno dítěte a účel platby (kultura).