Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Organizace v MŠ - školní rok 2023/24

Milí rodiče, 

v pátek 1. září 2023 nám začne nový školní rok a zde je pro Vás pár informací k organizaci v MŠ ve školním v roce 2023/24. 

školka volá 1.jpg

 • Školní rok 2023/24 začíná 1. 9. 2023 a končí 31. 8. 2024. Pro děti přijaté od školního roku 2023/24 je 1. září prvním dnem nástupu do MŠ.  
 • Provoz MŠ začíná v 6.00 hodin ve třídě u Sluníček, kde se všechny děti scházejí. Provoz v MŠ končí v 16.00 hodin ve třídě u Ptáčat.
 • 1.třída "Broučci". U Broučků se vzdělává 13 dětí ve věku 2,5 - 4 let. S dětmi pracuje ředitelka MŠ Soňa Nevrlová, Bc. Nela Krumpolcová a školní asistent Andrea Kaňová. Ve třídě Broučků je provoz od 7.15 hodin do 15.45 hodin, od 15.45 - 16.00 hodin budou děti ve třídě u Ptáčat. 
 • 2.třída "Ptáčata". U Ptáčat se vzdělává 23 dětí ve věku 4 - 6 let, případně 7 let - děti s odročenou školní docházkou. S dětmi pracuje pedagog Bc. Soňa Holubová a Helena Juričáková. Provoz třídy začíná v 6.45 hodin, odpoledne končí v 16.00 hodin.
 • 3.třída "Sluníčka"U Sluníček se vzdělává 24 dětí ve věku 4 - 6 let, případně 7 let - děti s odročenou školní docházkou. S dětmi pracuje zástupkyně MŠ Eva Sedláčková a Jana Kamasová. Provoz třídy začíná v 6.00 hodin, končí v 15.30 hodin. Od 15.30 - 16.00 hodin budou děti vždy ve třídě u Ptáčat.
 • 4.třída "Včeličky". U Včeliček se vzdělává 15 dětí ve věku 4 - 6 let, případně 7 let - děti s odročenou školní docházkou. S dětmi pracuje pedagog Lenka Biskupová, Bc. Vladimíra Ondruchová a asistent pedagoga Kamila Loučková. Provoz třídy začíná v 6.45 hodin, končí v 15.45 hodin. Od 15.00 do 15.45 hodin budou děti ve třídě u Broučků se svými pedagogy. Od 15.45 - 16.00 ve třídě u Ptáčat.
 • Žádáme rodiče, aby přiváděli děti do MŠ do 8.00 hodin. Z důvodu bezpečnosti dětí se ráno MŠ uzamyká v 8.15 hodin.
 • Od 12.00 do 12.15 hodin bude MŠ otevřena pro rodiče přicházející pro děti po obědě.
 • Odpolední aktivity a činnosti pro předškolní děti s nižší potřebou spánku jsou plánovány každý den od 12. 45 - 14.15 hodin (viz „Odpolední zájmové aktivity“ - jedná se o neplacené aktivity, pouze nadstandartní aktivita pro přihlášené děti "Zdravé cvičení" s fyzioterapeutkou L. Augustini se hradí).
 • Odpoledne je vhodná doba na vyzvedávání dětí z MŠ od 14.30 hodin (po odpolední svačince) do 16. 00 hodin. MŠ se zamyká v 16.00 hodin. Žádáme rodiče, aby dobu uzavření MŠ respektovali, děkujeme.
 • Slučování dětí z více tříd dochází v období, kdy je počet dětí v MŠ snížený z důvodu nemoci dětí, pedagogů nebo v období prázdninového provozu (podzimní, jarní, velikonoční a letní prázdniny v ZŠ). Rodiče o této skutečnosti budou vždy informováni na nástěnce v šatně dětí nebo na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ.
 • Nepřítomnost dítěte - žádáme rodiče, aby nepřítomnost dítěte v MŠ nahlásili paní učitelce ve třídě dopředu nebo v den nepřítomnosti dítěte, ráno do 8.00 hodin. Odhlašování dítěte je nutné z důvodu informovanosti pedagoga a odhlášení stravy. Pokud si vyzvednete dítě po obědě, napište jméno dítěte do seznamu pod vyvěšený jídelníček na nástěnce ve vestibulu MŠ. Dítě bude mít vždy připravenou odpolední svačinku.
 • Informace o platbách v MŠ jsou uvedeny na web. stránkách v sekci Pro rodiče - Platby v MŠ. S dotazy k platbám a na stravování dětí v MŠ v návaznosti na potravinové alergie se mohou rodiče obrátit na vedoucí školní jídelny Jarmilu Podešvovou, tel: 734 688 574.
 • Děti do MŠ potřebují pohodlné oblečení na hry a činnosti ve třídě - tričko, legíny, tepláčky (také náhradní oblečení, které bude mít dítě uložené ve třídě, ve své osobní skříňce), papuče a na odpočinek pyžamo. Na pobyt venku - vhodné sezonní oblečení a obuv, gumáky, pláštěnku.
 • Žádáme rodiče dětí, aby v případě potravinové alergie u dítěte přinesli do MŠ potvrzení od lékaře a aktualizovali případné změny v tel. čísle, bydlišti…atd., zapsané v evidenčním listě dítěte.
 • O spokojenost Vašich dětí pečuje celý tým pedagogických a provozních zaměstnanců v MŠ Montessori. Společně se těšíme na vzájemnou spolupráci a věříme, že Vaše děti budou v MŠ spokojené a šťastné.

Eva Sedláčková, zástupkyně MŠ