Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Program dne

Program dne v MŠ

školka volá.jpg

6.00 - 8.00 hod.: Příchod dětí do MŠ, přivítání.

6.00 – 9.30 hod.: Individuální práce s praktickými činnostmi všedního dne a Montessori materiálem ve všech oblastech (jazyková, smyslová, matematická, svět kolem nás), volná hra a práce dětí, námětové hry, konstruktivní, pracovní a výtvarné činnosti, experimentování, vyprávění vlastních zážitků.

Svačina: Průběžná individuální dopolední svačina.

Elipsa: Koncentrace, uklidnění (relaxační hudba), chůze po elipse, přivítání na elipse, společná činnost: práce na projektech dle tematických bloků, práce ve skupinkách, pohybové aktivity, hudebně pohybové hry, v případě příznivého počasí přenesení činností ven.

9.30 -11.30 hod.: Příprava na pobyt venku, oblékání. Pobyt na zahradě MŠ nebo cílená vycházka do okolí. Program: rekreační a sezonní činnosti na školní zahradě, pozorování života a změn v přírodě, činnosti lidí, poznáváme naše město a okolí, sběr přírodnin, pohybové a hudebně pohybové činnosti.
11.30 - 12.15 hod.: Hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí.

12.15 - 14.00hod: Odpočinek na lehátku, relaxace a pohádky před spaním.

14.15 - 14.45hod.: Převlékání, hygiena a odpolední svačina.

14.45 - 16.00hod.: Volná hra a práce dětí, činnosti podle výchovně vzdělávacích plánů na třídách. Dokončení započatých prací. Rozloučení s dětmi.