Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Školní zahrada je v období od 2.4.24 do 28.6.24 otevřena

Vážení rodiče a návštěvníci MŠ,

školní zahrada „Království lesa – po chodníčcích poznání" je v období od 2. 4. 2024 do 28. 6. 2024 od 16. 00 do 18.00 otevřena pro veřejnost. MŠ se uzavírá v 16. 00 hodin, školní zahrada v 18.00 hodin. Žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali návštěvní řád. Děkujeme za pochopení.

Návštěvní řád dětského hřiště

„ Lesní království – po chodníčcích poznání“

 Vážení návštěvníci,

Dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 – 10 let. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké., namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

Děti do 10 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvní doba:

Duben – červen       16.00 – 18.00 hodin

Září – říjen              16.00 – 18.00 hodin

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na nápravu)
 • vstupovat se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • vjezdu motorových vozidel
 • stanování a rozdělávání ohňů
 • pořádání propagačních a reklamních akcí
 • využívat hřiště mimo provozní dobu
 • obtěžovat okolí nadměrným hlukem
 • vstupovat na označená místa s piktogramem / okrasná zeleň a herní prvek – vodní hrátky /

Návštěvník je povinen:

 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
 • dodržovat čistotu a pořádek

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/ 1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč. Pokud se setkáte s poškozením zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo : 556 709 145 (MŠ Sady  - Montessori)

Městská policie: 156

Policie: 158

Rychlá záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Správce hřiště: Kateřina Hyplová, tel: 556 709 145

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.

DSC_0155.JPGDSC_0133.JPG