Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás - prezentace MŠ

„Dítě formuje skladbu své vlastní osobnosti ze všeho, co v okolním světě najde.“ Marie Montessori

Vážení rodiče, milé děti a přátelé, srdečně Vás zveme na prohlídku naší školky. Přejeme si, aby Vám prezentace co nejvíce přiblížila prostředí, ve kterém se děti vzdělávají programem Marie Montessori již od roku 2003. Prezentaci vypracovala Eva Sedláčková a Jana Kamasová.

youtu.be/CSHm82tFZdQ

O nás

Naše mateřská škola se nachází uprostřed přírodního parku Skalky v krásné historické Hücklově vile. V přízemí MŠ vstoupíme do haly, která je obložená dřevem v původním stylu, odtud vcházíme do šaten dětí a chodbou do kuchyně s veškerým zázemím, které vyhovuje náročným hygienickým požadavků. V roce 2009 byla v prostorách garáže vybudována Kouzelná keramická dílna, která je využívána v rámci polytechnického vzdělávání dětí a také při společných tvořivých dílnách dětí a rodičů.

Po historickém schodišti se dostaneme do 1. patra budovy, kde se nachází tři třídy a herny: Broučci, Ptáčata, Sluníčka. Je zde zachována původní podoba dřevěného obložení, dřevem vykládané stropy, knihovna a zimní zahrada. Ve 2. patře mají děti stabilní ložnice. Také se zde nachází čtvrtá třída s hernou: Včeličky, ředitelna, kancelář a dvoupokojový byt. Tyto prostory byly vybudovány v rámci projektu "Šance pro Vaše dítě" v roce 2014. 

K mateřské škole náleží rozlehlá zrekonstruovaná zahrada s názvem " Království lesa - po chodníčcích poznání", která byla revitalizovaná a slavnostně otevřená v roce 2012.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita MŠ je 75 dětí. Zápis provádí ředitelka MŠ a vedoucí učitelka. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ ve správním řízení. Nově příchozím dětem je umožněna postupná adaptace na nové prostředí. Do naší MŠ mohou chodit i děti různých kultur a přesvědčení.

Z naší školky odcházejí děti do všech ZŠ v Novém Jičíně a okolí, úzce spolupracujeme se ZŠ Tyršova, kde se děti vzdělávají programem M. Montessori. Případné návrhy na odklad školní docházky konzultují pedagogové s rodiči a dalšími odborníky PPP, SPC. Každý rok mají rodiče možnost konzultovat otázky spojené s nástupem do ZŠ na pravidelných besedách s pedagogy 1. tříd všech základních škol v Novém Jičíně, a tak vybrat pro své dítě odpovídající základní školu.

Režimové aktivity v naší MŠ jsou založeny na prožitkovém učení, aktivity jsou skupinové a individuální, volné tak, aby zbyl prostor reagovat na každodenní situace vzniklé ve třídě. V denní organizaci mají děti možnost průběžné ranní svačinky, odpolední spánek a relaxace je také přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Třídy a herny jsou vybaveny montessori pomůckami ve všech vzdělávacích oblastech (praktické činnosti, smyslová oblast, jazyková, matematická, svět kolem nás) tak, aby vše bylo v dosahu dětí, přehledné, motivující, inspirativní.

Výchova a vzdělávání v MŠ je plánovaný a cílevědomý proces, kterým vedeme děti k získání cílových kompetencí. Ve vzájemné rovnováze se zde prolínají spontánní a řízené aktivity, didakticky cílené. Děti se v MŠ učí především na základě praktických zkušeností, přímými zážitky. Proto je zařazováno experimentování a projektové učení.

Mateřská škola ve spolupráci s rodiči i jinými institucemi pomáhá rozvíjet hudebnost dětí: pohybové a hudebně pohybové činnosti - zdravé cvičení, muzikohrátky. Výtvarné a tvořivé schopnosti u dětí podporujeme při výtvarných a pracovních činnostech v kouzelné keramické dílně. Děti mají možnost seznámit se s anglickým jazykem. Každý rok předškolní děti absolvují plavecký výcvik.

Chceme, aby naše vzdělávání ovlivnilo celou osobnost dítěte. Aby děti získaly zdravé sebevědomí, sebejistotu, byly schopné se přizpůsobit životu ve společnosti. Aby jim vzdělávání poskytlo základy celoživotního učení a získaly základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot.