Drobečková navigace

Úvod > Kulturní, sportovní akce a slavnosti v MŠ > Plán kulturních, sportovních akcí a slavností ve školním roce 2023/24

Plán kulturních, sportovních akcí a slavností ve školním roce 2023/24 - termíny akcí budou aktuálně upřesněny.

Září

 • Divadlo v MŠ - "Klauniáda" - 12. 9. od 8.30 hodin
 • Společné setkání rodičů, dětí a pedagogů na jednotlivých třídách. Sluníčka 20. 9. v 15.15 hod., Ptáčata 21. 9. v 15.15 hod., Včeličky 26. 9. v 15.15 hod., Broučci 27.9. v 15.00 hodin

Říjen

 • Kouzelná zahrádka - ekologický program spolku Hájenka Štramberk - 4. 10. v 8.30 Sluníčka, 9.30 Včelky a Broučci, 10.30 Ptáčata
 • Výroba Podzimníčků - středa 11. 10. od 14.30 do 17.30 hodin - tvořivé odpoledne a opékání špekáčků s dětmi, rodiči a zaměstnanci MŠ na školní zahradě.
 • Interaktivní pohádka Svět neslyšících - 18. 10. od 8.30 - 9.30 hodin
 • Výlet do Hodslavic, návštěva rodného domu Fr. Palackého, dřevěný kostel - 23. 10. Sluníčka a Včeličky, 24. 10. Ptáčata. Odjezd linkovým autobusem od Tonaku v 8.40 hodin.
 • Pouštění draků - Broučci - dopoledne 30.10.
 • Muzikohrátky - 30.10. v 8.45 hodin Broučci a Včeličky, 9.30 hodin Sluníčka, 10.15 hodin Ptáčata.

Listopad

 • Martin na bílém koni v MŠ - 10. 11. kolem poledne na zahradě MŠ.
 • Vánoční fotografování v MŠ - na základě objednávky rodičů, pro děti navštěvující MŠ - 14. 11. od 9.00 hodin.
 • Návštěva Stromu života s pohádkovým příběhem: Sluníčka - 28.11., Broučci a Včelky 1.12., Ptáčata - 7.12., vždy od 9.30 - 11.00 hodin.

Prosinec

 • Mikuláš s mikulášskou nadílkou v MŠ - 5. 12. dopoledne v 10.00 hodin MŠ.
 • Vánoční setkání dětí, rodičů a pedagogů na jednotlivých třídách - Broučci - 7.12., od 15.00 hodin, Včeličky - 12. 12. od 15.00 hodin, Ptáčata 14. 12. od 15.15 hodin.

Leden

 • Týden hraček v MŠ - od 2. 1. - 5. 1. 2024
 • Novoroční setkání s dětmi a rodiči u Sluníček - novoroční besídka - čtvrtek 4. 1. 2024 od 15.15 hodin.
 • Tříkrálový průvod na náměstí NJ - v pátek 5. 1. 2024, v 10. 00 hodin.
 • Divadelní představení v MŠ - úterý 23. 1. 2024 od 10.40 hodin.

Únor

 • Masopustní průvod a rej masek - pátek 9. 2. v 10.00 hodin.
 • Masopust v Žerotínském zámku - úterý 13. 2. od 12.45 - 13.45 hodin pro předškolní děti v rámci odpoledních aktivit.
 • Maškarní bál v MŠ pořádaný agenturou Jana - pátek 16. 2. od 9.00 - 11.00 hodin.
 • Beseda s rodiči a pedagogy 1. tříd ZŠ v úterý 27. 2. od 15.15 hodin - téma Školní zralost, prezentace ZŠ Tyršova, Komenského 66, Komenského 68.
 • Návštěva předškoláků v ZŠ Tyršova v Montessori třídách - ve středu 28. 2. od 9.00 - 11.00 hodin.
 • Individuální konzultace pedagogů MŠ s rodiči.

Březen 

 • Návštěva předškoláků v ZŠ Komenského 68, v úterý 5. 3. od 13.00 - 15.00 hodin.
 • Návštěva školáků ze ZŠ Tyršova Montessori v MŠ - prezentace dětí "Život ve škole", 9.00 Sluníčka, 9.20 Ptáčata, 9.40 Včeličky.
 • Návštěva předškoláků v ZŠ Montessori - středa 13. 3. od 9.30 - 11.00 hodin (2. návštěva).
 • Návštěva Žerotínského zámku Velikonoce - Broučci a Včelky 21. 3. od 9.30 - 10.30, Sluníčka 22. 3. od 9.30 - 10.30 hodin, Ptáčata 25.3. od 9.30 - 10.30 hodin.

Duben

 • Školní zahrada otevřena pro veřejnost od 2. 4. do 29. 6. 2024 od 16.00 - 18.00 hodin.
 • Ekologicko - chovatelský program v MŠ - 3. 4. 2024 od 9.30 hodin.
 • Zápis dětí do 1. tříd ZŠ - 11. 4. čtvrtek
 • Den otevřených dveří v MŠ Sady (MŠ Montessori, MŠ Jiráskova, MŠ Smetanovy sady) - 16. 4. od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
 • Česílkovo putování - ekologický program - Hájenka, 17. 4. Sluníčka, 18. 4. Broučci a Včelky,19. 4. Ptáčata, vždy od 9.00 - 11.00 hodin.
 • Čarodějnická slavnost  - společná akce s rodiči, dětmi a zaměstnanci MŠ, opékání špekáčků na školní zahradě - 29. dubna od 14.30 hodin.
 • Fotografování dětí na slavnostní tablo - děti, které budou odcházet 1. září do ZŠ - 29. 4. od 8.00 hodin na školní zahradě.
 • Divadelní představení v klubu seniorů - pohádka Červená Karkulka. Sluníčka 24.4.
 • Bazén - plavecká výuka pro předškolní děti., od 4. 4. - 25. 6. 2024 - 10 lekcí, doprava na bazén i zpět do MŠ zajištěna.

Květen

 • Policie v MŠ - beseda pro děti a ukázka policejního auta a motorky - pátek 3. 5. dopoledne v MŠ.
 • Zápis dětí do MŠ - pondělí 6. 5. 2024 od 8.00 - 16.00 hodin, uskuteční se ve třídě Broučků.
 • Výlet do Hvězdárny ve Valašském Meziříčí - čtvrtek 9. 5., odjezd 8.15 hodin, návrat do MŠ v 11.45 hodin.
 • Fotografování dětí po jednotlivých třídách na závěr školního roku - pondělí 13. 5. 2024 od 8.00 hodin.
 • Divadelní představení v klubu seniorů - pohádka Červená Karkulka, Včeličky a Broučci - 16. 5. v 9.15 hodin, Ptáčata - 16.5. v 10.15 hodin.
 • Oslava Dne rodiny na jednotlivých třídách - Broučci 14. 5., Sluníčka 16. 5., Včeličky 20.5., Ptáčata 21. 5.
 • Divadelní představení v MŠ pro babičky z Klubu seniorů, pátek 17. 5. dopoledne (Sluníčka a Včeličky).
 • Návštěva Žerotínského zámku - program pro děti "Jak se peče chleba" - 22. 5. v 9.30 - 10.30 Sluníčka, 23. 5. v 9.30 - 10.30 Ptáčata, 24. 5. v 9.30 - 10.30 Včeličky a Broučci.
 • Návštěva Jezdeckého klubu Jurášek v Mořkově - výlet Sluníčka 30. 5.

Červen

 • Den dětí v MŠ - zábavný program pro děti na školní zahradě - středa 5. 6. od 9.00 - 11.00 hodin.
 • Ukázka Zdravého cvičení pro rodiče - 5. 6., 15.00 hodin Sluníčka, Včelky, 15.30 hodin Ptáčata.
 • Zahradní slavnost - úterý 11. 6. od 15. 15 hodin na školní zahradě - akce MŠ, dětí a rodičů.
 • Sportovní dopoledne pro MŠ, pořádá Fokus NJ, stadion NJ, účastní se předškolní děti - středa 12. 6. dopoledne.
 • Návštěva Jezdeckého klubu Jurášek v Mořkově - výlet Včeličky a Broučci 6. 6. , Ptáčata - 27. 6.
 • Informativní schůzka s rodiči dětí přijatých na školní rok 2024/25 - 25. 6. 2024 od 15. 15 hodin.
 • Vítání prázdnin na náměstí NJ - pátek 28. 6. - předškolní děti z MŠ zpívají písničky se sborem - tradiční akce pořádaná ve spolupráci s městem NJ, pěvecká zkouška - 24. 6. v 10.00 hodin v kině.

Červenec, srpen - MŠ uzavřena od 22. 7. - 23. 8. 2024, provoz začíná v pondělí 26. 8. 2024.